Lahjoita naiselle papinpaita - Elitha Moyo

Lahjoita naiselle papinpaita - Elitha Moyo

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 11.4.2017 Pyhävaatteen vanhassa blogissa.

Luterilaisen maailmanliiton naisverkosto on välittänyt avunpyynnön: sisaremme maailmalla kaipaavat papinpaitoja, papinkaulureita ja pantatoppeja. Vain harvalla Afrikan sisarkirkkojemme naisista on useampi kuin yksi papinpaita. Naisille mitoitetut papinpaidat ovat myös erittäin harvinaisia. Tämän vuoksi viran tunnuksien käyttöä arastellaan ja paitaa käytetään säästeliäästi.


Osuuskunta Pyhävaate järjestää tempauksen, jossa kerätään papinpaitoja ja lähettää ne Suomen Lähetysseuran tuella Luterilaisen maailmanliiton järjestämään naisten esikokoukseen Windhoekiin.


Lue lisää tempauksesta ja tule mukaan:

Lahjoita naiselle papinpaita


Alla Elitha Moyo Zimbabwesta kertoo kutsumuksestaan papiksi.

(suomennos englanninkielisen tekstin alla.)My personal experience as female pastor in the ministry


I was trained at the United Theological College and ordained in 2003 on the 14th of December. My first deployment after ordination was at an urban parish with 5 congregations using public transport to cover them. I served in several parishes and afterwards I was appointed to be the ELCZ Gender Justice coordinator where I’m currently serving.


Profession: Diploma in Theology, Diploma in Religious Studies, Bachelor’s Honours in History of Christianity and Master in Theology


I was in the fourth group of female pastors ordained in the Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe. At that time, the issue of female pastors’ resistance by men was still fresh and at its climax. Once, a senior evangelist in the church approached me and said ‘You should have waited until I die before you became a pastor because biblically women are not allowed to preach in front of men and serve Holy Communion.’ Even women connived with men to pull me down and sabotage programs in a bid to prove that females were not fit to be pastors.


The challenges encountered motivated me and today some of my teachings are informed by conflicts of parishioners and my personal experiences.


Despite the challenges, there are advantages of being a female pastor and these include:

1.    Women are the majority in the church, therefore it’s easier for them to share their joys and sorrowful situations with me.

2.    Female pastors ‘counselling is effective and has yielded positive testimonies.

3.    Working with young people guiding them on careers and courtship matters as a marriage officer has an advantage to my work.


In my coordinating Gender Justice program in the church, many positive testimonies are coming from different communities and groups pointed that the program helped them to understand and equip people on gender justice issues.


One can imagine the stones I have had to turn throughout the journey to be where I am today, to be the ELCZ Gender Justice Coordinator, mainstreaming the program in the church, community and in schools.  From being looked down upon by both men and women because I am woman to being a Gender Justice activist.Kokemuksiani naispuolisena pappina ja pastorina


Opiskelin Hararen yhdistyneessä teologisessa oppilaitoksessa (Hararen United Theological College). Minut vihittiin papiksi 14. Joulukuuta 2003. Ensimmäisessä virassani toimin pappina urbaanissa seurakunnassa. Tässä seurakunnassa vastuullani oli huolehtia viidestä kappeliseurakunnasta, joiden välillä matkustin julkisen liikenteen avulla. Palveltuani useita seurakuntia, minut palkattiin tämänhetkiseen tehtävääni Zimbabwen evankelisluterilaisen kirkon sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden koordinaattoriksi.


Minulla on tutkintotodistus teologiasta, uskontotieteestä, kirkkohistoriasta.


Minut vihittiin papiksi Zimbabwen kirkon pappisvihkimyksessä. Se oli neljäs vihkimys, jossa vihittiin myös naisia. Siihen aikaan miehet vastustivat vielä voimakkaasti naisten pappisvihkimystä. Kerran yksi kirkkomme vanhimmista evankelistoista tuli luokseni ja sanoi: ”Sinun olisi pitänyt odottaa, että minä kuolen ennen kuin otat pappisvihkimyksen, koska Raamatun mukaan naiset eivät saa saarnata miesten edessä eivätkä toimittaa pyhää ehtoollista. ”


Jopa naiset yhdessä miesten kanssa yrittivät vähätellä minua ja sabotoida työtäni todistaakseen, että naisista ei ole papeiksi. Kohtaamani vaikeudet motivoivat minua ja tänään käytän joitakin konflikteja ja omia kokemuksiani esimerkkeinä luennoidessani.


Vaikeuksista huolimatta naispuoleisena pappina olemisessa on hyviä puolia, kuten:

  1. Kirkon jäsenissä naiset ovat enemmistönä ja heidän on helpompi jakaa ilonsa ja surunsa minun kanssani.

  2. Naispuoliset papit ovat tehokkaita sielunhoitotehtävissä ja ovat saaneet siitä positiivista palautetta.

  3. Nuorten ohjaaminen opintoja ja seurustelua koskevissa kysymyksissä ovat olleet eduksi työssäni

Vastatessani sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta kirkossani, olen saanut paljon positiivista palautetta. Monet yhteisöt ja ryhmät ovat kokeneet, että ohjelma on auttanut heitä sukupuolten väliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.


Voitte vain kuvitella sitä kivien määrää, jotka olen joutunut kääntämään matkalla siihen pisteeseen, missä olen tänään. Koordinoin kirkkoni sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden ohjelmaa, sekä vastaan ohjelman sisällyttämisestä kirkon, paikallisten yhteisöjen ja koulujen työhön. Minua vähättelivät sekä miehet että naiset, koska olin nainen. Nyt olen aktivisti, joka edistää sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta.


Kommentit

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentin.