Lahjoita naiselle papinpaita - Faith Kokubelwa Lugazia

Luterilaisen maailmanliiton naisverkosto on välittänyt avunpyynnön: sisaremme maailmalla kaipaavat papinpaitoja, papinkaulureita ja pantatoppeja. Vain harvalla Afrikan sisarkirkkojemme naisista on useampi kuin yksi papinpaita. Naisille mitoitetut papinpaidat ovat myös erittäin harvinaisia. Tämän vuoksi viran tunnuksien käyttöä arastellaan ja paitaa käytetään säästeliäästi.


Osuuskunta Pyhävaate järjestää tempauksen, jossa kerätään papinpaitoja ja lähettää ne Suomen Lähetysseuran tuella Luterilaisen maailmanliiton järjestämään naisten esikokoukseen Windhoekiin.


Lue lisää tempauksesta ja tule mukaan:

https://www.facebook.com/events/431641397183930


Alla Faith Kokubelwa Lugazia Tansaniasta kertoo kutsumuksestaan papiksi.

(suomennos englanninkielisen tekstin alla.)Testimony about my call and ministry

Faith Kokubelwa Lugazia, Tanzania/Ruanda


My name is Faith Kokubelwa Lugazia, from the Evangelical Lutheran Church in Tanzania. Holder of PhD in systematic theology. Specializing on Pneumatology and African Contemporary Pentecostalism. Currently, I lecture in Rwanda sent by my North-Western Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania.


I was ordained in January 2006. After waiting for 18years because of pride, prejudices of my people which was embedded in Patriarchal culture. After my studies at PhD level in 2010, I worked as parish pastor in my diocese. From 2013 to date, I teach at the protestant Institution in Rwanda. The big challenge I met in my call is the tendency of men to try to silence me when advocating for my rights and responsibilities. Although such challenge is overcome by worldly realities, I can still trace some of its effects during different activities in my daily activities. 


The Joy which keeps me participating fully in the life of the Church Universal is the spirit of readiness to learn I find in my clients, be it students or congregants from whatever I have to share.


I pray for empowerment of the Holy Spirit for the task of participating in bringing the Kingdom of God. Since I truly trust, in Christ we are all one. (Galatians 3:28), and all have been called to build the body of Christ, the ChurchTodistus kutsustani kirkon virkaan 

Faith Kokubelwa Lugazia, Tansania/Ruanda


Nimeni on Faith Kokubelwa Lugazia, olen Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja minulla on teologian tohtorin tutkinto systemaattisesta teologiasta. Olen erikoistunut prneumatologiaan ja helluntailaisuuteen Afrikassa. Viimeaikoina olen ollut oman hiippakuntani lähettämänä luennoitsijana Ruandassa, protestanttisessa instituutissa.


Minut vihittiin papiksi tammikuussa 2006. Koska kansani ylpeys ja ennakkoluulot ovat syvällä patriarkaalisessa kulttuurissa, jouduin odottamaan vihkimystä 18 vuotta. Suoritettuani tohtorintutkinnon vuonna 2010 työskentelin vuoteen 2013 saakka seurakuntapappina hiippakunnassani. Suuri kutsumukseeni liittyvä haaste, jonka joudun kohtaamaan, on miesten pyrkimys yrittää hiljentää minut, kun puhun oikeuksieni ja velvollisuukien puolesta. Vaikka tälläinen vaikeus jää maailman todellisuuden jalkoihin, tunnen sen vaikutukset usein monien päivittäisten tehtävieni keskellä.


Jaksan osallistua täysin universaalin kirkon elämään, koska saan iloa oppilaitteni ja seurakuntalaisten halusta oppia uutta.


Rukoilen Pyhän Hengen antamaa voimaantumista, jotta voin tehdä töitä Jumalan valtakunnan tulemiseksi. Uskon todella, että Kristuksessa me kaikki olemme yhtä (Gal. 3:28), ja meidät kaikki on kutsuttu rakentamaan Kristuksen ruumista, kirkkoa.

 

Kommentit

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentin.