Sama virka - sama verka

Sama virka - sama verka

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 22.9.2016 Pyhävaatteen vanhassa blogissa


Pukeutuminen antaa tietyn viestin, ensivaikutelman, jota on myöhemmin vaikea muuttaa. Virkapukeutumisen tehtävänä on auttaa muita tunnistamaan tietyn viranhaltija ja - näin uskallan pappina sanoa - muistuttaa myös pukeutujaa itseään siitä, mitä virkaa hän edustaa.

Hyvä virkapuku on yhdistelmä tunnistettavuutta ja mukavuutta. Sen kantaja tietää kuuluvansa tiettyyn joukkoon, mutta kokee myös olevansa oma itsensä. Hyvä virkapuku voimauttaa ja vapauttaa; huono ankeuttaa ja sitoo sellaisiin rooleihin, joissa ei ole hyvä olla, ja jotka eivät ole viran kannalta sen enempää olennaisia kuin hyödyllisiäkään.

Pyhävaatteen ensimmäisiin tuotteisiin kuuluu kirkollisten virkapukujen klassikko, sutaani, sekä siitä polvipituiseksi lyhennetty malli papintatakki. Kyseessä on saman pitkän mustan papin vaatteen, vestis talaris, mukaelma, josta aikoinaan lyhennettiin pohjoisen luterilaisuuden kaftaani.

Historian oikusta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tämä virkavaate, kaftaani, on Piispainkokouksen ohjeella papin ja lehtorin virkapukeutumisesta (2010) sallittu vain miespuolisille papeille. Naisille on suunniteltu jotakin muuta, jotakin, joka meistä Pyhävaatteessa viestittää enemmän omaa aikaansa ja sen vielä melko tiukkoja sukupuolirooleja kuin kertoo viran ykseydestä.

Ohjeiden ajasta kertoo vaikkapa se, että niiden mukaan naispuolinen pappi saa jo käyttää housuja vaan ei vielä kaftaania, kun taas miespuoliselle papille kaftaani on ainoa mahdollinen juhlapuku. Ohjeiden laatijat taisivat olla vielä tuolloin kaikki miehiä, ainakin virallisesti.

Ohjeissa on sekä sukupuolitettuja että yhteisiä viran tunnuksia. Yhteisiin tunnuksiin kuuluu ”musta pantakauluksellinen papinpaita, jolla tarkoitetaan pystykaulusta ja siihen liittyvää valkoista etuosaa tai kaulusta ympäröivää valkoista osaa”. (Piispainkokouksen ohje papin ja lehtorin pukeutumisesta).

Virkapukeutuminen on jaettu kolmeen eri kategoriaan: papin juhlapukuun, papin tummaan pukuun ja papin arkipukuun. Papin tummassa puvussa sekä miehet että naiset voivat käyttää mustaa pantakauluksellista papinpaitaa sekä yhtenäistä tummaa pukua, arkipuvun kanssa taas mustaa papinpaitaa ja muuta arkiasua.

Tarjoamamme sutaani täyttää mustan pantakauluksellisen papinpaidan kanssa käytettynä sekä papin tumman puvun että arkipuvun vaatimukset. Yhtenäisenä tummana pukuna sutaani on yksinkertainen mutta tyylikäs vaate, joka liittää kantajansa pappisviran palvelijoiden joukkoon yli kulttuuri- ja kirkkokuntarajojen. Toisin kuin monet muut tarjolla olevat tummat puvut se ei kuitenkaan pyri sukupuolittamaan vaan osoittaa, että pappisvirassa keskeistä ei ole papin sukupuoli vaan yhteinen palvelutehtävä Kristuksen kirkossa. Siksi sanomme: sama virka - sama verka!


Kirjoittaja on Mika K T Pajunen, joka on yksi Pyhävaatteen perustajajäsenistä sekä luterilaisen ja anglikaanisen kirkon pappi

Kommentit

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentin.